Ανακοινώσεις του Ειδικού Εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσων
προς ενημέρωση του κοινού:


14/03/2014 - Διαδικασία επιστροφής προκαταβολών αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου ΣΤΔ

- Ως προς τη διαδικασία εξόφλησης οφειλών Νομικών Προσώπων δείτε συνημμένη πρότυπη επιστολή

- Ως προς τη διαδικασία εξόφλησης οφειλών Φυσικών Προσώπων δείτε συνημμένη πρότυπη επιστολή

08/01/2014 - Πληρoφορίες εξόφλησης οφειλών

16/12/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών

08/12/2013 - Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011-2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση